שכירות מוגנת ובלתי מוגנת

כל אדם המשכיר או שוכר דירה מכיר את המונח "הסכם שכירות בלתי מוגנת". הסכם שכירות מוגנת מעגן שכירות שחוק הגנת

בעלי התפקידים בעסקת מקרקעין

כצד לעסקה, מוכר או רוכש המקרקעין, עליך לוודא שכל בעל תפקיד יבצע את המוטל עליו בתחום מומחיותו וכן שלא תהיינה

מלכודת ושמה זכרון דברים

מצאתם דירה ואתם רוצים לחתום על זיכרון דברים כדי ש"מישהו אחר לא יחטוף לכם אותה" – דעו שזיכרון דברים הינו