"הדירה לא רשומה בטאבו"-מה זה באמת אומר?

הקבלן רכש או חכר (שכירות ארוכת טווח) מגרש. בשלב זה, בדרך כלל, נרשם שמו של הקבלן כבעלים או כחוכר של המגרש עליו עתיד להיבנות הפרויקט. בשלבי הקמת הפרויקט, מלווה את הקבלן משרד עורכי דין המנהל את הפרויקט כולו מבחינה משפטית, לרבות פנקס ובו רשומות זכויות הרוכשים שרכשו דירות ומשכנתאות שלקחו עבור הרכישה. משרד עורכי הדין אחראי לכך שהקבלן יספק לרוכשי הדירות בטוחות לפי חוק המכר ובדרך כלל הן תהיינה ערבות חוק מכר מהבנק המלווה של הפרויקט או הערת אזהרה או חתימת הסכם חכירה אישי של הרוכש מול המנהל.

עד כאן, זכויותיו של הקבלן עדיין רשומות במושעה קרי, על מגרש המהווה גוש וחלקה ללא חלוקה לתתי חלקות. ויודגש שהמגרש הזה רשום בטאבו.

במסגרת הסכם הרכישה של הדירה, נמצא בדרך כלל, התחייבות של הקבלן לבצע רישום בית משותף קרי, חלוקת החלקה לתתי חלקות לפיה כל דירה מקבלת מספר תת חלקה ייחודי בטאבו ואליה צמודות כל ההצמדות שנרכשו יחד עם הדירה (מחסן, חניה, גג וכיו"ב).

תהליך רישום בית משותף עשוי להימשך שנים רבות מבחינה פרוצדורלית וברור כי בחלוף השנים ירצו לפחות חלק מבעלי הדירות למכור את דירותיהם הלאה.

לפיכך כל עסקה שתבוצע בדירה מיום רכישתה מהקבלן ועד לרישום הבית המשותף, תהא כרוכה בעבודה משפטית משולבת הן מול הטאבו והן מול החברה המשכנת שהיא משרד עורכי הדין שליווה את הקבלן מיום הולדתו של הפרויקט (לעתים, תיתכן גם עבודה משפטית מול המינהל).

דעו כי עסקה כזו היא ככל עסקה אחרת.

היא אכן מורכבת יותר עבור עורכי הדין העוסקים במלאכה, אך עבור המוכר או הרוכש, אין הבדלים מהותיים מעסקה רגילה.

לכן, אל תחששו לרכוש דירה מיד שנייה בפרויקט שטרם נרשם כבית משותף אך הקפידו להיות מיוצגים על ידי עורך דין בעל וותק המתמחה בעסקאות מקרקעין.

בהצלחה.

הקבלן רכש או חכר (שכירות ארוכת טווח) מגרש. בשלב זה, בדרך כלל, נרשם שמו של הקבלן כבעלים או כחוכר של המגרש עליו עתיד להיבנות הפרויקט. בשלבי הקמת הפרויקט, מלווה את הקבלן משרד עורכי דין המנהל את הפרויקט כולו מבחינה משפטית, לרבות פנקס ובו רשומות זכויות הרוכשים שרכשו דירות ומשכנתאות שלקחו עבור הרכישה.

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו:


    אני מסכימ/ה לקבל מ-עו״ד רביד רובין, הצעות והטבות בדואר אלקטרוני או מסרון בהתאם לפרטים שמסרתי